Universitetsbiblioteket i Bergen : Avdelinger : Spesialsamlingene
 
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Opplagsbasen

Opplagsdatabasen gir en oversikt over det materialet som finnes for salg fra Universitetsbibliotekets magasiner.
Henvendelser rettes til Spesialsamlingene.
(Mer om innholdet finnes her.)

Forfatter: 
Tittelord: 
Emneord: 


 
Søkeveiledning