Universitetsbiblioteket i Bergen : Spesialsamlingene : Opplagsbasen
 
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Opplagsbasen - Søkeveiledning

Man søker i minst ett av tre felt når man fyller ut søkeskjemaet:

Forfatter: Her foretas søk på (deler av) navnet til forfatteren(e).

Eks. "hans" gir treff på alle med fornavn "hans", alle som heter f.eks. "hansen" men også "johansen" kommer frem.

Tittelord: Finner (deler av) ord i tittelen. Fungerer ellers som forfatter-feltet.

Merk at flere ord/deler av ord kan skrives inn. En får da treff på de referansene som inneholder begge/alle ordene.
(Det samme gjelder for forfatter-feltet.)

Emneord: Velg fra nedtrekksmenyen. 

Merk at enkelte referanser inneholder flere emneord og kan således finnes på flere lister.

 

Kombinasjon: Det er mulig å kombinere alle de tre søkemåtene.
Bare de referansene som innfrir alle kriteriene blir da vist.