UiB : UB : Spesialsamlingene

 

Manuskript- og librarsamlingen

Manuskript- og librarsamlingen er et fellesnavn for en rekke samlinger med forskjellig materiale knyttet til Avdeling for spesialsamlinger.

Universitetsbiblioteket i Bergen er en videreføring av det gamle Bergens museums bibliotek. Boksamlingene fra dette  befinner seg for en stor del i Manuskript- og librarsamlingen. Som en følge av gaver og donasjoner samt innsamlinger utført av museets og UBs eget personale er Manuskript- og librarsamlingen i dag i besittelse av betydelige samlinger av antikvarisk interesse.

Foruten en rekke eldre boksamlinger av tildels av stor bibliofil verdi, inneholder den manuskripter, diplomer og kart. I tillegg kommer også aviser på mikrofilm og en større samling eldre aviser i original. 

Manuskript- og librarsamlingens materiale blir som regel kun utlånt på Spesialsamlingenes lesesal, og det er normalt bestillingstid på denne typen materiale.

En oversikt over samlingene finner du her.