Universitetsbiblioteket i Bergen : Avdelinger : Spesialsamlingene

 

Manuskript- og librarsamlingen

 Offisiell side

Ny nettside:

uib.no/ub

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen er kommet i stand ved gaver og i meget liten utstrekning ved kjøp. Store deler av den har   vesentlig bergensk og vestnorsk interesse, men meget av dens lokalhistoriske stoff har rikspolitisk interesse på   grunn av den dominerende stilling Bergen har spilt i norsk økonomisk, sosial og kulturell historie.

Manuskriptsamlingen teller i dag ca. 2050 hovednummer.  Alt sammen er katalogisert og oppstilt som en samling uten underavdelinger.

Samlingens kataloger finner du her.

Materialet fra manuskriptsamlingen blir utlånt ved Manuskript- og librarsamlingenes bibliotek, og er på samme måte som bibliotekets andre spesialsamlinger bare til lesesalslån.

Annet materiale om manuskriptsamlingen: