UiB : UB : Avdelinger : SpesialsamlingeneEnkeltsamlinger  

 

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Norsk stridsarkiv

 

Norsk stridsarkiv er en samling på ca. 1000 bøker og småtrykk om målsak og målstrid. Samlingen ble oppbevart i Bergens museum under krigen, og ble overdratt biblioteket i 1949 av redaktør Agnar Skeidsvoll, daværende redaktør i "Gula Tidende". Samlingen supplerer Hannaas-samlingen når det gjelder nynorsk litteratur, spesielt for litteraturen etter 1929. 

Oppstillingen i magasinene er alfabetisk. Samlingen har ingen særkatalog, men er tilgjengelig i bibliotekbasen Bibsys. 

Bøkene blir utlånt på samme måte som bibliotekets andre spesialsamlinger, dvs. bare til lesesalslån.

Annet materiale om Norsk stridsarkiv:

  • Eksempler fra Norsk stridsarkivs boksamling:
  • Oversikt over Norsk stridsarkiv i Bibsys