UiB : UB : Avdelinger : SpesialsamlingeneEnkeltsamlinger  

Ny nettside:

uib.no/ub

 Holberg-samlingen

                                                                  Holberg-samlingen kom i stand etter at de to bergenske boksamlerne: forfatteren og redaktøren Johan Nordahl-Olsen og bankfullmektig O.J. Larsen skjenket sine samlinger av Holbergiana til Bergens Museum i 1907. Disse to samlingene utgjør grunnstammen i Holberg-samlingen som består av Holbergs egne skrifter, samt diverse dokumenter om Holberg: bøker, småtrykk, brev, tegninger, fotografier, illustrasjoner og avisutklipp.

Den akademiske Holberg
I 2004 var det 250 år siden Ludvig Holberg døde, Universitetet i Bergen delte ut Holberg-prisen for første gang. Universitetsbiblioteket har derfor satt fokus på den akademiske Holberg og utarbeidet en katalog over hans vitenskapelige verk.

Noen godbiter fra Holberg-samlingen:
Introduction fra 1711. Holbergs første bokutgivelse
Comoedier fra 1723-25. Ett av tre eksisterende eksemplarer

Holberg-brev fra 1723 til Aage Rasmussen Hagen i Trondheim
Niels Klim fra 1741. Originalutgave på latin med påskrift både av W.F.K. Christie,
       grunnleggeren av Bergens Museum, og av Chr. Michelsen, statsminster i 1905.

Tidligere artikler i Bergens Tidende, i serien "Godbiter fra samlingene",
bl.a. Holbergs forsvarsskrift for kvinnekjønnet og hans "Moralske Tanker".

Holberg om bibliotek (Epistola CCXL)

Noen lenker, bl.a. til Holbergs verker i fulltekst.

Holberg-samlingen er lagt inn i Bibsys, og er tilgjengelig for forskere og spesielt interesserte.