UiB : UB : Avdelinger : SpesialsamlingeneEnkeltsamlinger  

 

Ny nettside:

uib.no/ub

  Glimt fra Holberg-samlingen

Introduction

Holbergs første bok kom ut i 1911 "Introduction Til de fornemste Europæiske Rigers Historier". Her fikk danske og norske lesere for første gang en innføring i moderne europeisk historie på dansk. På tittelbladet kan leses føgende:

Introduction Til de fornemste Europæiske Rigers Historier / Fortsat Indtil
disse sidste Tider / Med Et tilstræckeligt Register. Kiøbenhavn / 1711. Trykt hos Johann Jacob Bornheinrich. Paa Johann Krusens Bekostning, og findis hos
hannem tilkiøbs.