UiB : UB : Avdelinger : SpesialsamlingeneEnkeltsamlinger  

 

Ny nettside:

uib.no/ub

  Glimt fra Holberg-samlingen

Tidligere artikler
 trykt i Bergens Tidende, i serien "Godbiter fra samlingene"

 • Forsvars Skrift for Qvinde-Kiønnet
  Allerede i 1721 kritiserte Holberg kvinners manglende adgang til utdannelse,  se skriftet: "Zille Hans Dotters Gynaicologia eller Forsvars Skrift for Qvinde-Kiønnet".
   
 • Moralske Tanker
  I 1744 kom den 60-årige Holberg med en samling korte essays, hvor han drøfter moralske spørsmål i en blanding av skjemt og alvor.
   
 • "Moralske Tanker" i sjelden piratutgave
  Denne boken ble så populær at noen straks laget en helt identisk piratutgave. Det er bare alle trykkfeilene i teksten som utgjør forskjellen. Vår utgave er den eneste i Norge, de fem andre er i dansk eie.
   
 • Et svensk Holberg-trykk
  Til innvielsen av nybygget i 1961 fikk UB et meget sjeldent Holberg-trykk i gave fra Gøteborgs Universitetsbibliotek: en svensk oversettelse av ett av essayene i "Moralske Tanker".
   
 • Jule-stue
  Med denne enakteren fra januar 1724 grep Holberg rett inn i datidens moraldebatt om tradisjonen med å holde julestue, dvs. juleselskap hvor de unge kunne treffes.