UiB : UB : Avdelinger : SpesialsamlingeneEnkeltsamlinger  

 

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Claus Fastings boksamling

 

Claus Fastings boksamling ble overtatt av Bergens museum i 1854. Da Bergens museum ble universitets-bibliotek,  den så overført hertil. Her står den i dag oppstilt i Spesialsamlingen, og er den eldste av en rekke eldre boksamlinger.

Ved Fastings død utgjorde samlingen 590 bind til en verdi av 450 riksdaler. I dag teller den ca. 1300 bind. Overbibliotekar Bakken bestemte at legatmidlene, etter Fasting skulle gå til innkjøp av litteratur om utlendingers reiser i Norge,  så en stor del av samlingen er i dag omkring dette emnet. I tillegg inneholder den bøker av naturvitenskapelige, filosofiske, skjønnlitterære og estetiske emner, sterkest representert med franske og tyske klassikere. 

Fastings boksamling er i god stand, og er i dag oppstilt rent numerisk. Den har en egen hylleliste på kort. I tillegg er bøkene er tilgjengelig i vår elektroniske katalog Bibsys. 

Bøkene blir utlånt på samme måte som bibliotekets andre spesialsamlinger, dvs. bare til lesesalslån. 

Annet relevant Fasting-materiale: