UiB : UB : Avdelinger : SpesialsamlingeneEnkeltsamlinger  

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Ameln-samlingen

 

Haakon Amelns Ibsensamling kom til Universitetsbiblioteket i 1959. Samlingen var en gave fra sønnen Theodor Ameln.

Haakon Ameln ble født i Bergen i 1881 og døde her i 1949. Han var medlem av styrene for en rekke firma og kulturinstitusjoner, bl.a. Bergen Offentlige Bibliotek. Haakon Ameln var en aktiv boksamler og hadde i sin tid det største private biblioteket i Bergen. På 1930-tallet var hele samlingen på over 10 000 bind.

Samlingen av Ibseniana teller 930 bøker, småtrykk, utklipp og særtrykk, deriblant en del sjeldenheter og titler som ikke finnes i biblioteket på annen måte.

Haakon Ameln var for øvrig svært opptatt av biografi og bibliografi, og utarbeidet en Bibliographia Ibseniana i tre store bind. De håndskrevne protokollene er ordnet alfabetisk etter forfatter, og inneholder referanser til bøker, tidsskrifter, kapitler i bøker m.m. På tilsvarende måte skrev han en Personalia i fem bind med biografiske henvisninger fra Erslews og Ehrencron-Müllers forfatterleksika, og et Biografisk register i fire bind med henvisninger til biografiske artikler i norsk og utenlandsk litteratur. Alle disse finnes nå i bibliotekets manuskriptsamling.

Noe av materialet ble brukt i utstillinga "Fragment av Henrik Ibsen" i  2006.

Ameln-samlingen er lagt inn i Bibsys og er tilgjengelig for interesserte til bruk på lesesalen.