UiB : Universitetsbiblioteket i Bergen : Avdelinger : Spesialsamlingene  spesialsaml.gif (10535 bytes)

Ny nettside:

uib.no/ub

Enkeltsamlinger

Spesialsamlingene er i tillegg til navnet på en egen organisatorisk enhet ved UBB også et fellesnavn for en rekke samlinger med forskjellig materiale lokalisert ved UBBHF.

Universitetsbiblioteket i Bergen er en fortsettelse av det gamle Bergens museums bibliotek. De gamle boksamlingene fra dette ble overført til Universitetsbiblioteket i Bergen. Sammen med gaver og donasjoner samt innsamlinger utført av museets og UBs eget personale er Spesialsamlingene i dag i besittelse av betydelige samlinger av forskjellige typer materiale. Foruten en rekke eldre boksamlinger av tildels av stor bibliofil verdi, inneholder den manuskripter, diplomer, billedmateriell og kart. 

 

 

Spesialsamlingene

Samlingens navn:                   Innhold:

Ameln Ibseniana
Avis Eldre norske aviser på film, originalbind.
Bergen militærforening Militærvesen
Billedsamlingen Billedmateriale
Bokkunst Bokkunst
Brosing Bergensiana
Dedex Litteratur med dedikasjon
Dickens Dickensiana
Diplom-samlingen Diplomer, skinnbrev
Fasting Allmennt innhold, eldre litteratur
Halvorsen Allmennt innhold, eldre litteratur
Hannaas Nynorsk boksamling
Holberg Holbergiana
Kart Kartbøker/kartblader.
Librar-samlingen Eldre/sjeldne bøker.
Manuskriptsamlingen Originale manuskripter, brev, etc
Mariakirkens bibliotek Allment innhold, eldre litteratur.
Norsk stridsarkiv Bøker relatert til målstriden.