UiB : Universitetsbiblioteket i Bergen  : Avdelinger : Spesialsamlingene : Magasinenespesialsaml.gif (10535 bytes)

Ny nettside:

uib.no/ub

Romertallsklassene.

Romertallsklassene våre er oppstilt og katalogisert etter UBBHFs eldste klassifikasjonssystem. Dette er de eldste klassene ved UBBHF, alt materialet er katalogisert før 1948. All viten er klassifisert og oppstilt etter romertall I-XXXI.

I denne samlingen finner vi de eldste delene av UBBHFs samling som ikke hører til spesialsamlingene.

 

Romertallsklassene. 

Katalogsignatur: Innhold:
Ia. Bibliografi.
Ie. Vitenskap i alminnelighet. Museer og vit. inst.  
IG. Naturvitenskap i alm.
IH. Biologi.
IK. Hydrologi.
II. Zoologi.
III. Botanikk.
IV. Geologi.
V. Fysikk og geofysikk.
VI. Kjemi, farmasi.
VII. Medisin.
VIII. Matematikk og astronomi.
VIIIg. Mål og vekt.
IX. Tidsskrifter (overført til Z).
X. Vitenskapelige ekspedisjoner.
XI. Samfunnsvitenskap.
XII. Geografi, topografi, etnografi, reisebeskrivelser .
XIIIa. Almen historie.
XIIIb. Nordens historie.
XIIIc. Litteraturhistorie.
XIIIe. Ikke-vitenskapelige inst., selskaper, foreninger.
XIV. Folkeminne (Mytologi, eventyr, sagn, folklore).
XVa1. Biografi.
XVa2. Selvbiografi, memoirer, brev .
XVb1. Genealogi, enkelte slekter.
XVb2 Genealogi, flere slekter .
XVc. Festskrifter til enkelte personer.
XVIa. Arkeologi.
XVIb. Kunst- og kulturhistorie.
XVIh. Musikk.
XVIi. Scenekunst.
XVII. Heraldikk. Numismatikk.
XVIII Filologi, språkvitenskap .
XIX. Filosofi, psykologi, religionshistorie.
XXa. Bibler, salmebøker.
XXb. Teologi, kirkehistorie.
XXI. Pedagogikk.
XXII. Jus (Overført UBBJUR).
XXIIb. Folkerett, fredsarbeide (Overført UBBJUR).
XXIII Skjønnlitteratur.
XXIV Næringsliv.
XXV Blandete skrifter
XXVb Konversasjonsleksika
XXVI Portrettsamling (Billedsamlingen)
XXVII Kart (Kartsamlingen)
XXVIII Militærvesen
XXIX Teknikk
XXX Leilighetstrykk
XXXI Jordbunnslære