UiB : Universitetsbiblioteket i Bergen  : Avdelinger : Spesialsamlingene : Magasinenespesialsaml.gif (10535 bytes)

Ny nettside:

uib.no/ub

Bokstav-klassene

Bokstav-systemet ble brukt fra 1948/49 til 1993. Det er dermed nest eldste klassifikasjonssystemet ved UBB. All viten er oppdelt etter bokstavene i alfabetet fra A-Ø.

Fremdeles står størsteparten av UBBHFs bøker oppstilt i disse klassene, men det foregår en omfattende omsystematisering fra bokstavklassene til Dewey.

En del klasser har fremdeles tilvekst, gjelder H-systematisk: språkvitenskapelige tekster, S-klassen: skjønnlitteratur, og Ø- klassen som er av nyere dato, og ble opprettet for å fange opp all litteratur som ikke er faglitteratur.

 

Oversikt over bokstavklassene. 

Klasse: Innhold:
A 1- 49 Bokvesen, bibliotekvesen, arkivvesen.
A 50-86 Litteraturvitenskap. All relevant litteratur er omklassifisert og overført til Dewey.
B Skrifter av blandet innhold. Almenne oppslagsverk. Museer, samlinger og inst. av allmen kulturell art.
C Filosofi, psykologi, religionsvitenskap
D Teologi
G Medisin med fysisk antropologi, odontologi, farmakologi,
veterinærmedisin.
H Språkvitenskap
I Historie, generell arkeologi, nordisk arkeologi, personalhistorie.
J Geografi, reiser, lokalhistorie.
K Allmen kulturvitenskap, sosialantropologi, folkeminne, idrett, underholdning.
M Samfunnsvitenskap.
N Landbruk, fangst, hus og heim.
O Militærvesen.
Od Odontologi.
P Pedagogiske barnebøker. P pedagogikk: UBBPS.
Q Teknikk, håndverk, industri.
R Estetikk og kunstvitenskap, klassisk arkeologi.
S Skjønnlitteratur.
T Musikk.
U Handel og samferdsel.
Ø Samlegruppe på alt som ikke skal om til Dewey fra 1993.