UiB : Universitetsbiblioteket i Bergen : Avdelinger : Spesialsamlingene : Magasinene spesialsaml.gif (10535 bytes)

Ny nettside:

uib.no/ub

Instituttbibliotek lokalisert til UBBHF.

 

Ved opprettelsen av Historisk-filosofiske instituttsamlinger var det ikke alle instituttbiblioteker som ble overført. En del institutter beholdt av forskjellige grunner sine biblioteker. De senere år har vi fått overført disse til UBBHF. Disse bibliotekene er  ikke tatt opp i UBBHFs ordinære samlinger, men er forløpig blitt beholdt som separate samlinger med fysisk oppstilling ved UBBHF.

Samlingene inneholder både bøker og tidsskrifter innen de forskjellige institutters fagområder. Bøkene er oppstilt etter modifiserte utgaver av det gamle bokstavsystemet til UBBHF, tidsskriftene er står i en egen oppstilling, rent alfabetisk. 

 

Oversikt over instituttsamlinger oppstilt ved UBBHF

Instituttbibliotek: Om samlingene:
1. Arkeologisk
   instituttbibliotek
Overført til UBBHF fra Arkeologiske institutt januar 1997. Inneholder faglitteratur innen arkeologi og beslektede emneområder. 
2. Etno-folkloristisk
    instituttbibliotek
Overført til UBBHF fra Etno-folkloristisk institutt i september 1999. Inneholder faglitteratur innen etnologi, folkloristikk og beslektede emneområder. 
3. Grieg-akademiets
    bibliotek
Grieg-akademiets bibliotek ble overført til UBBHF i  desember 2000. Biblioteket inneholder faglitteratur innen musikk. Inneholder i tillegg til bøker og tidsskrifter; noter, LP/CD-plater.
4. Kunsthistorisk
    instituttbibliotek
Overført til UBBHF juni 2000. Inneholder faglitteratur innen kunsthistorie og beslektede emneområder. Det foregår en kontinuerlig omsystematisering fra denne samlingen  til UBBHFs kunsthistoriske samlinger oppstilt på Dewey. 
5. Teatervitenskapelig
    institutts bibliotek
Overført til UBBHF i 1999. Inneholder faglitteratur innen teatervitenskapelige og beslektede emner. Det foregår en kontinuerlig omsystematisering  til UBBHFs Dewey- samlinger fra disse klassene.