Universitetsbiblioteket i Bergen : Avdelinger : Spesialsamlingene spesialsaml.gif (10535 bytes)

Ny nettside:

uib.no/ub

Kartsamlingen

 

Kartsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen er delt i to deler:
A.  En del som består av  bøker om/med kart.
B.  En del som består av kartblader.

Samlingen er for tiden under revisjon.
Det nyere materialet er samlet i Realfagbibliotekets kartsamling. En oversikt over hva denne inneholder finner du på Realfagbibliotekets geofag-sider.
De eldre delene av materialet som har historisk relevans, utgjør en egen samling ved Spesialsamlingene.

Den delen av samlingen som utgjør det historisk orienterte materialet,
er tilgjengelig i Manuskript- og librarsamlingene ved Spesialsamlingene

Kartsamlingens materiale kan man finne i en kortkatalog, denne er i disse dager under overføring til vår elektroniske katalog Bibsys.

Bøkene blir utlånt på samme måte som bibliotekets andre spesialsamlinger, dvs. bare til lesesalslån.

Annet om kartsamlingen: