UiB : UB : Spesialsamlingene

 

Enkeltsamlinger

 

Ameln Ibseniana
Avis Eldre norske aviser på film, originalbind.
Bergen militærforening Militærvesen
Bokkunst Bokkunst
Brosing Bergensiana
Dedex Litteratur med dedikasjon
Dickens Dickensiana
Diplom Diplomer, skinnbrev
Fasting Allmennt innhold, eldre litteratur
Halvorsen Allmennt innhold, eldre litteratur
Hannaas Nynorsk boksamling
Holberg Holbergiana
Kart Kartbøker/kartblader.
Librar Eldre/sjeldne bøker.
Manuskript Originale manuskripter, brev, etc
Mariakirkens bibliotek Allment innhold, eldre litteratur.
Norsk stridsarkiv Bøker relatert til målstriden.


 

strekOffisiell side
                                                          Sist oppdatert  24.04.2008 av BB.                                                                til denne siden.