Universitetsbiblioteket i Bergen : Avdelinger : Spesialsamlingene

 

Interessante linker på web

 

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Denne siden gir en oversikt over en del interessante  institusjoner, museer og samlinger som kan ha interesse for spesialsamlingssidenes brukere. 

Vi har prøvd å lage en oversikt over forskjellige typer materiale man kan ha interesse for hvis man har spesialsamlingenes sider som startsted. Hovedmengden av linker er linker til materiale av samme type som den vi finner i våre egne samlinger. 

Manuskript-, håndskrift- og diplomsamlinger.

Norden

Norge:


Danmark:

Finland Island Sverige
Europa

England

Estland

Frankrike

Holland

Irland

Italia

Portugal

Skottland

Sveits

Tyskland

Østerrike

Resten av verden

USA

Genealogiske ressurser

Kartsamlinger inneholdende eldre kartmateriale.

Gamle bøker

I. Institusjoner- onlinesamlinger

II.Antikvariater

Norske antikvariater

Skandinaviske antikvariater

Forskjellige andre utenlandske antikvariater 

  • ILAB (International League of Antiquarian Booksellers). Database med tilgang til mer enn 2000 antikvariater i mer enn 20 land.

Digitale kilder av varierende innhold.


Forskjellige emner av interesse:

Manuskript- , håndskrift- og diplomsamlinger.

Genealogiske ressurser

Gamle bøker

Kartsamlinger

Digitale kilder av varierende innhold.

Se også:

Digitale kilder og litteratur

Godbitarkivet