English

Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : Universitetsbiblioteket : Det Psykologiske fakultetsbibliotek

Skranke

I skranken : får du

- svar på spørsmål
- lånekort
- hentet og betalt utskrifter
- hjelp til databasesøk
 

 

Du kan spørre oss
Vi hjelper deg med  å finne fram, slik at du blir kjent med oppstillingen og biblioteket

Lånekort for:
- studenter : bruk studentkortet, ditt lånenummer står på baksiden av kortet.
- ansatte: bruk UiB-IDkortet, ditt lånenummer står på baksiden av kortet.
- andre :  ordnes raskt i skranken om du har med gyldig ID-kort.

Utlån
Før du kan ta med deg boken må du låne den via utlånsautomaten i biblioteket. Vanlig utlånstid for bøker er 4 uker. Tidsskrifter lånes vanligvis ikke ut.

Utskrifter/kopiering
Studenter bruker pullprintordningen se: Ny ordning for studenter.

Ansatte kan kopiere på pullprintmaskinene eller bruke koder for kopiering på kopimaskin bak skranken.

For besøkende koster det kr 1,- pr trykt side for å kopiere og ta utskrifter. Henvend deg i skranken.

  Databasesøk
Biblioteket abonnerer på mange databaser. Disse er tilgjengelige fra alle PCer  som er tilknyttet UiBs datanett. BIBSYS er bibliotekets database over bøker og tidsskrifter. I tillegg finner du alle våre elektroniske tidsskrifter og mange faglige relevante databaser via Bibliotekportalen.
Personalet gir  innføring i bruk av databasene.

Velkommen til biblioteket