English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : Universitetsbiblioteket : Det Psykologiske fakultetsbibliotek

Referansesamling


Bibliotekets referansesamling i papir består av ordbøker, leksika og ulike typer oppslagsverk.
Den lånes ikke ut, men kan brukes i biblioteket. Bøkene er merket med rød tape og står oppstilt i forlengelse av skranken.
 

Referanseverk i elektronisk form kan du søke opp i BIBSYS eller via Bibliotekportalen.

Velkommen til biblioteket