English

 

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]
UiB : Universitetsbiblioteket : Det Psykologiske fakultetsbibliotek

Psykologi, utdanning og helse

 Litteratursamlingen

UBBPS sine samlinger består hovedsakelig av bøker og tidsskrifter innen psykologi, pedagogikk og fagdidaktikk. Alle dokumentene finner du i  Bibliotekbasen.

- Boksamlingen  er oppstilt etter emne, vi bruker Dewey desimal-klassifikasjon. 
Vanlig utlånstid er 4 uker.
E-bøker tilgjengelig via nettet.
- Samlinger som er utskilt fra hovedsamlingen:
Pensumsamling.
Vi har skilt ut pensumlitteratur i egen samling. Ett eksemplar er bare til bruk i biblioteket. Andre eksemplarer kan lånes i 2 uker. 
Referansesamling.
Ordbøker, leksika og ulike typer oppslagsverk i papirutgave kan bare brukes i  biblioteket, men vi har et økende antall oppslagsverk tilgjengelig via nettet. Se under "Elektroniske ressurser" (venstremargen).
Master- og hovedoppgavesamling.
Oppgavene står alfabetisk oppstilt etter forfatter. Lånetiden for disse er 4 uker.
Studentoppgaver i Arbeids- og organisasjonspsykologi Delfag II
Alfabetisk oppstilt etter forfatter. Lånetid 4 uker
Testsamling.

Testene lånes ut i 2 uker på spesielle vilkår.
Videosamling.
Videoer lånes ut i 2 uker. Biblioteket har egen videospiller.
CD-romsamling.
Atlas, leksika og noen andre CD-rom er tilgjengelig til bruk på biblioteket.
DVD-samling
DVD-plater lånes ut i 2 uker.

- Tidsskrifter
Elektroniske tidsskrifter
Elektroniske tidsskrifter er tilgjengelig døgnet rundt via UIB's nettverk.
En oversikt finner du i Bibliotekportalen.
 
Papirutgaven av tidsskriftene er oppstilt alfabetisk - nye hefter blir lagt ut på egen hylle nær skranken hver uke. De trykte tidsskriftene er ikke til utlån, men du kan ta kopi av de artiklene du vil ha.

Til UBBPS hovedside