English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : Universitetsbiblioteket : Det Psykologiske fakultetsbibliotek

Undervisningskrok

Utstyrt med 9 dobbeltpulter med 18 Pcer  og en instruktørpult, samt nødvendig Av-utstyr og stor whiteboard-tavle,  passer lokalet for "hands-on"-undervisning, -kurs og presentasjoner for inntil 18 deltakere.

Reservering gjøres ved henvendelse til biblioteket, enten direkte i skranken, på telefon: 55 58 24 52 eller via e-post: ubbps@ub.uib.no
Både ansatte/lærere og studenter ved fakultetet kan reservere lokalet.

 

Kurstyper:

Bibliotekkurs

Verktøykurs

Søk og skriv

Presentasjoner

Kurskatalog

 

 

Når lokalet ikke er i bruk til kurs/veiledning, kan arbeidsplassene fritt benyttes av fakultetets studenter. Er du borte fra PC'en mer enn 15 minutter, kan andre overta plassen.

Bibliotekets læringssenter