English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Det Psykologiske fakultetsbibliotek


Biblioteket - læringssenteret

Biblioteket tilbyr et læringsmiljø med en rekke pc-arbeidsplasser og Av-ustyr til sine studenter. Vi legger vekt på å samle og gjøre tilgjengelig flest mulige faglige litteraturressurser via vårt elektroniske tilbud, samtidig som faglig veiledning i bruk av disse er innen rekkevidde. 

Her vil du finne:
Enkeltarbeidsplasser
Gruppearbeidsplasser
Undervisningskrok

Pc-tilgang
Bruk av PC-ene krever pålogging via studentkonto, Alle innmatrikulerte studenter ved universitetet skal ha mulighet for en personlig konto. Hvis du får problemer med pålogging, kontakt bibliotekpersonalet. Din personlige konto gir deg tilgang til ditt hjemmeområde på Rasmus-serveren, samt følgende verktøy:
Internett
Microsoft Office
SPSS
EndNote

Utskrifter
Se : Ny ordning for studenter.

Tilleggsutstyr 
Hodetelefon og pckabel lånes ut ved behov. Gyldig lånekort må innleveres i utlånsperioden. Henvend deg i skranken.
 

Bruk av arbeidsplassene
Disse er forbeholdt fakultets egne studenter  til faglig arbeid i forbindelse med studiene. Dataspill og chatting er ikke tillatt.

Som biblioteket ellers er Pc-arealet  ikke et stille område, men vi ber deg vise hensyn til dine medstudenter ved å unngå høylydt prating og mobiltelefonbruk. Merk at spising og drikking ikke er tillatt i biblioteket.