English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : Universitetsbiblioteket : Det Psykologiske fakultetsbibliotek

Gruppearbeidsplasser

Trappen midt i biblioteket fører opp til bibliotekets gruppearbeidsplasser - i alt 10 arbeidsstasjoner.
Her har vi tilrettelagt for samarbeid og arbeidsfelleskap med  plass for flere rundt en PC. Ideelt for de som skriver oppgave sammen, for ulike typer gruppearbeid og under hjemmeeksamen.
Bibliotekets samlete litteraturressurser i  papir- og elektronisk format er innen rekkevidde, og bibliotekpersonalet er tilgjengelig for veiledning i søk etter litteratur i relevante og kvalitetssikrete databaser.
 

 

Reservering
Gruppearbeidsplassene kan reserveres i forbindelse med :

hjemmeeksamen

gruppeveiledning

kollokviegrupper

arbeidsseminar

Henvend deg i skranken hvis du/dere ønsker å reservere, eller send oss en e-post:ubbps@ub.uib.no eller på telefon: 55 58 24  52

Når plassene ikke er reserverte, kan de fritt disponeres av fakultetets studenter, men hvis du forlater PC'en i mer enn 15.minutter kan andre overta plassen.

 

 

Bibliotekets læringssenter