English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : Universitetsbiblioteket : Det odontologiske fakultetsbibliotek

UBBOD

Lån og kopiering

Du kan søke og bestille i BIBSYS på web på egen PC og via terminaler på
biblioteket. Søk opp det du er ute etter, og følg veiledningen for låne- eller
kopibestilling. Du må ha lånekort for å bruke denne tjenesten.

Litteratur som finnes ved UBBOD må du selv hente frem.
Spør i skranken hvis du har problemer. Du kan sende låneønske via BIBSYS
på bøker som er utlånt. Vi vil da reservere boken for deg. Du får beskjed når boken kan hentes.

Ved bestilling fra andre UBB-avdelinger skal du bruke
bestillingsfunksjonene som ligger i BIBSYS. 

Litteratur som ikke finnes ved UBB, kan bare bestilles inn for
hovedfagsstudenter, profesjonsstudenter og ansatte ved UiB. Bruk bestillingsfunksjonen i BIBSYS.

Kopiering
Ansatte kan kopiere tidsskriftartikler til eget bruk ved bruk av fakturaID. Studenter og andre må kjøpe kopikort i skranken. Se UBBs informasjon på hjemmesiden om priser/gebyrer m.v. for tjenester fra UB Bergen.

Utlånsreglement