UiB : UB : Bibliotek for odontologiske fag  : Nye brukere-rundtur

Tidsskrifter

Ny nettside:

uib.no/ub

Nye hefter
De nyeste heftene fra den siste uka står på skråhyllene på lesesalen. Nye hefter settes ut hver torsdag.
 
 

Eldre hefter og årganger

I bok/tidsskriftmagasinet finnes nå bare tidsskrifter som ikke er elektronisk tilgjengelig.
Tidsskriftene er ordnet alfabetisk etter tidsskriftets tittel. Du finner fram, kopierer, og setter på plass selv. Be om hjelp hvis du har problemer.

Fulltekst - elektroniske tidsskrifter
Universitetsbiblioteket abonnerer på mange elektroniske tidsskrifter.Tidsskriftartikler kan skrives ut i fulltekst fra alle PCer som er tilknyttet UiB. For fullstendig oversikt sjekk elektroniske tidsskrifter i Bibliotekportalen.

Bestille tidsskriftartikler
Artikler fra UBBODs trykte og elektroniske tidsskrifter tar du kopi/utskrift av selv. Andre artikler kan bestilles via BIBSYS på web. Du må ha lånekort for å bruke denne tjenesten. Artikler som bestilles fra andre avdelinger ved UBB, koster kr. 1,- pr. side. Artikler som bestilles fra bibliotek utenom UBB, koster kr. 60,- pr. artikkel. Studenter må betale kontant i biblioteket ved henting av artikler, ansatte må oppgi betalers låntakernummer når de bestiller.

Fortsett til neste post:
Skranke -> Bøker -> Tidsskrifter -> Lesesalen -> PCer