UiB : UB : Bibliotek for odontologiske fag  : Nye brukere-rundtur

Skranke/Utlånskontor

Ny nettside:

uib.no/ub

  I skranken får du

   - svar på spørsmål
   - lånekort
   - registrert dine lån
   - kjøpe kopikort/betale for utskrifter
   - hjelp til databasesøk
 

Du kan spørre oss
Vi hjelper deg med å finne fram, slik at du blir kjent med oppstillingen og biblioteket.

Lånekort/Studiekort
Alle studenter får fra høsten 2002 et kombinert studie- og lånekort fra studentkontoret. De ansatte ved UiB har fått nye lånekoder på baksiden av ansatt-kortet. Be personalet å oppdatere din informasjon neste gang du er i biblioteket. Alle andre kan få lånekort hos oss. Det ordnes raskt hvis du har med legitimasjon.

Utlån
Før du kan ta med deg boken må lånet registreres i skranken. Vanlig utlånstid for bøker er 4 uker. Tidsskrifter er vanligvis ikke til utlån. Bøker som står på andre avdelinger ved Universitetsbiblioteket i Bergen, kan bestilles og hentes på eget fakultetsbibliotek. Bøkene kommer til avdelingen, vanligvis innen et par dager. Utlånte bøker kan reserveres deg. Du kan selv reservere og fornye dine lån ved å logge deg inn på "Min side" i bibliotekets database BIBSYS. Vi sender alltid hentebeskjed når bestilte bøker kommer. Det går raskest om vi har din e-postadresse.

Kopikort
For kopiering ved bibliotekets kopimaskin trenger du kopikort, som du får kjøpt i skranken. Det koster kr. 10,- for 10 kopier eller kr. 100,- for 150 kopier. Ansatte bruker koder for kopiering. Tidsskrifthefter og bøker skal settes på plass etter kopiering.

Databasesøk
Biblioteket abonnerer på mange databaser. De fleste er tilgjengelig fra alle PCer ved UiB. BIBSYS er bibliotekets database over bøker og tidsskrifter. For oversikt over UB sine databaser og andre elektroniske ressurser, bruk Bibliotekportalen. Personalet gir innføring i bruk av faglige databaser.

Fortsett til neste post:
Skranke -> Bøker -> Tidsskrifter -> Lesesalen -> PCer