UiB : UB : Bibliotek for odontologiske fag

For nye brukere: Rundtur i biblioteket

Ny nettside:

uib.no/ub

Det odontologiske fakultetetsbibliotek
holder til i 4.etasje
i bygget for Det odontologiske fakultet.

Selvbetjening
Du finner selv fram bøker og tidsskrifter, bruker kopimaskinen og PCene. Spør personalet hvis du trenger hjelp.

Vil du ha en rask omvisning på nettet?
Start her: Skranke -> Bøker -> Tidsskrifter -> Lesesalen -> PCer