UiB : UB : Bibliotek for odontologiske fag : Nye brukere-rundtur

PCer

Ny nettside:

uib.no/ub

Biblioteket har 7 PCer med tilgang til Internett. Av disse gir 5 adgang til Office-programmer, og krever personlig pålogging. Hvis du får problemer ved pålogging, kontakt bibliotekpersonalet
Det er trådløs nettforbindelse i biblioteket for de som vil bruke egne PCer.
Skanner til bruk på lesesalen lånes ut ved henvendelse i skranken.

Utskrifter fra PCer med personlig pålogging skrives ut fra en Pullprintskriver. Studenter betaler med studentkort, se informasjon  om betaling for kopier og utskrifter
i Studentportalen. Pullprintskriveren gir både sort/hvitt- og fargekopier.
 

Avslutt eller gå til start.

Skranke -> Bøker -> Tidsskrifter -> Lesesalen  -> PCer

Se også oversikt over bibliotekets faglige tilbud på vår
Fagside for Medisin, odontologi og helsefag