UiB : UB : Bibliotek for odontologiske fag  : Nye brukere-rundtur

Bøker

Ny nettside:

uib.no/ub

Biblioteket har hovedsakelig bøker innen odontologi, tannpleie og prekliniske fag.

Bøkene er oppstilt etter emne, og er plassert langs veggen i bokmagasinet. Avhandlinger og mindre trykksaker er oppstilt i bokser bakerst i bokmagasinet.
Lån registreres i skranken. Ta med lånekort/studiekort/ansatt-kort.

I databasen BIBSYS kan en bokinnførsel se slik ut

ABC of oral health / edited by Crispian Scully
UBB - UBBOD  WU 113 ABC

UBBOD er forkortelsen for Det odontologiske fakultetsbibliotek.
 
 "WU 113 ABC" viser til bokas plass i hylla (merket på bokryggen)

WU er tannmedisin,  WU 113 er Oral helse og hygiene

"ABC" er de tre første bokstaver i forfatternavnet eller tittelen.

Utlånte bøker kan du reservere i BIBSYS. Vi sender beskjed til deg når boka er klar for henting.

Årets innkjøpte bøker er utstilt i utlånskontoret. Bøkene lånes ut for 4 uker.

Fortsett til neste post:
Skranke -> Bøker -> Tidsskrifter -> Lesesalen -> PCer