English

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket
Det medisinske fakultetsbibliotek

Ny nettside:

uib.no/ub

Avd. De Prekliniske Institutter

Ny hjemmeside for Det medisinske fakultetsbibliotek:

http://www.ub.uib.no/avdeling/med/index.htm

Vennligst oppdater lenken.