UiB : UB : Det medisinske fakultetsbibliotek - avd. De prekliniske institutter : Nye brukere-rundtur

Tidsskrifter

Ny nettside:

uib.no/ub

Nye hefter

De nyeste heftene fra den siste uka står på skråhyllene. Nærmest døra står tidsskrifter som er i sirkulasjon fra andre avdelinger.

Nye hefter settes ut hver torsdag.

 

Eldre hefter og årganger

Tidsskriftene tar opp størstedelen av bibliotekets areal. De er ordnet alfabetisk etter tidsskriftets tittel. Du finner fram, kopierer og setter på plass selv. Be om hjelp hvis du har problemer.

Fulltekst - elektroniske tidsskrifter
Universitetsbiblioteket abonnerer på en rekke online-utgaver. Artiklene fåes i fulltekst fra alle PCer som er tilknyttet UiB. Utskrift kan taes fra egen PC. Fra UBs PCer koster det 1 krone per side.

Bestille tidsskriftartikler
Artikler fra våre egne tidsskrifter tar alle kopi av selv. Andre artikler kan bestilles via BIBSYS på web. Du må ha lånekort for å bruke denne tjenesten. Artikler som bestilles fra andre avdelinger ved UBB, koster kr. 1,- pr. side. Artikler som bestilles fra bibliotek utenom UBB, koster kr. 60,- pr. artikkel. Studenter må betale kontant i biblioteket ved henting av artikler, ansatte må oppgi betalers låntakernummer når de bestiller.

Fortsett til neste post:
Skranke -> Bøker -> Tidsskrifter -> Lesesalen -> Kopiering -> PCer