UiB : UB : Det medisinske fakultetsbibliotek - avd. De prekliniske institutter : Nye brukere-rundtur

Skranke

Ny nettside:

uib.no/ub

  I skranken får du

  - svar på spørsmål
  - lånekort
  - registrert dine lån
  - kjøpe kopikort/betale for utskrifter
  - hjelp til databasesøk
 

Du kan spørre oss
Vi hjelper deg med å finne fram, slik at du blir kjent med oppstillingen og biblioteket.

Lånekort/Studiekort
Alle studenter får fra høsten 2002 et kombinert studie- og lånekort fra studentkontoret. Alle andre kan få lånekort hos oss. Det ordnes raskt hvis du har med legitimasjon.

Utlån
Før du kan ta med deg boken må lånet registreres i skranken. Vanlig utlånstid for bøker er 4 uker. For noen bøker er lånetiden kortere. Tidsskrifter er vanligvis ikke til utlån. Bøker som står ved andre avdelinger ved Universitetsbiblioteket i Bergen kan bestilles av alle våre lånere. Bøkene kommer til avdelingen, vanligvis etter et par dager. Utlånte bøker kan reserveres deg. Vi sender alltid hentebeskjed når bestilte bøker kommer. Det går raskest om vi har din e-postadresse.

Kopikort
For kopiering ved bibliotekets kopimaskin trenger du kopikort, som du får kjøpt i skranken. Biblioteket selger kopikort. Det koster kr. 10,- for 10 kopier eller kr. 100,- for 150 kopier. Ansatte bruker koder for kopiering.

Databasesøk
Biblioteket abonnerer på mange databaser. De fleste er tilgjengelig fra alle PCer ved UiB. BIBSYS er bibliotekets database over bøker og tidsskrifter. I tillegg finnes flere faglige databaser. Personalet gir innføring i bruk av databasene.

Fortsett til neste post:
Skranke -> Bøker -> Tidsskrifter -> Lesesalen -> Kopiering -> PCer