UiB : UB : Det medisinske fakultetsbibliotek - avd. De prekliniske institutter

For nye brukere: Rundtur i biblioteket

Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetsbiblioteket,
avd. Prekliniske institutter
holder til i forskerfløyen,
til venstre ved heisene.

Selvbetjening
Du finner selv fram bøker og tidsskrifter, bruker kopimaskinen og PCene. Spør personalet hvis du trenger hjelp.

Vil du ha en rask omvisning på nettet?
Start her: Skranke -> Bøker -> Tidsskrifter -> Lesesalen -> Kopiering -> PCer