UiB : UB : Det medisinske fakultetsbibliotek - avd. De prekliniske institutter : Nye brukere-rundtur

PCer og e-post

Ny nettside:

uib.no/ub

Vi har publikums-PCer med tilgang til Internett. PCene skal brukes i faglig sammenheng. Utskrifter fra våre databaser er gratis, annet koster 1 krone per side.

E-post
Det er satt opp en egen PC til elektronisk post for studenter ved UiB. Brukerkonto kan rekvireres fra den sentrale IT-avdelingen.

Gå tilbake til start, eller til noen av de forrige postene:
Skranke -> Bøker -> Tidsskrifter -> Lesesalen -> Kopiering -> PCer

Se også oversikt over bibliotekets faglige tilbud på vår
Fagside for Medisin, odontologi og helsefag