UiB : UB : Det medisinske fakultetsbibliotek - avd. De prekliniske institutter : Nye brukere-rundtur

Leseplasser og oppslagsverk

Ny nettside:

uib.no/ub

Leseplassene kan brukes av alle. Plassene kan ikke reserveres fra dag til dag.

Oppslagsverk: På lesesalen står en referansesamling til bruk på stedet. Her finner du bl.a. generelle og medisinske ordbøker og leksika. Bøkene er merket med gul tape på ryggen, og i BIBSYS er de markert med "Ref <Ikke utlån>".

Fortsett til neste post:
Skranke -> Bøker -> Tidsskrifter -> Lesesalen -> Kopiering -> PCer