UiB : UB : Det medisinske fakultetsbibliotek - avd. De prekliniske institutter : Nye brukere-rundtur

Kopiering

Ny nettside:

uib.no/ub

I biblioteket finnes to kopimaskiner.

Biblioteket selger kopikort. Kortene kan brukes på alle UB's kopimaskiner.
Det koster
10 kroner for 10 kopier og
100 kroner for 150 kopier.
Ansatte bruker kode for kopiering.

Tidsskrifthefter og bøker skal settes på
plass etter kopiering.

Fortsett til neste post:
Skranke -> Bøker -> Tidsskrifter -> Lesesalen -> Kopiering -> PCer