Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : UB : Bibliotek for medisinske fag : Informasjon og rundtur

Skranke

  I skranken får du

  - svar på spørsmål
  - registrert dine lån
  - kjøpe kopikort/betale for
    utskrifter
  - hjelp til databasesøk
  - lånekort
 

Du kan spørre oss
Vi hjelper deg med å finne fram, slik at du blir kjent med biblioteket.

Lånekort/Studiekort
Alle studenter får et kombinert studie- og lånekort fra studentkontoret. De ansatte ved UiB har fått nye lånekoder på baksiden av ansatt-kortet. Be personalet å oppdatere neste gang du er i biblioteket. Alle andre kan få lånekort hos oss. Det ordnes raskt hvis du har med legitimasjon.

Utlån
Før du kan ta med deg boken må lånet registreres i skranken. Vanlig utlånstid for bøker er 4 uker. Tidsskrifter er vanligvis ikke til utlån. Bøker som står ved andre avdelinger ved Universitetsbiblioteket i Bergen kan bestilles av alle våre lånere. Bøkene kommer til avdelingen, vanligvis etter et par dager. Utlånte bøker kan reserveres deg. Vi sender alltid hentebeskjed når bestilte bøker kommer. Det går raskest om vi har din e-postadresse.

Kopikort
For kopiering ved bibliotekets kopimaskin trenger du kopikort, som du får kjøpt i skranken. Det koster kr. 10,- for 10 kopier eller kr. 100,- for 150 kopier. Ansatte bruker koder for kopiering.

Databasesøk
Biblioteket abonnerer på
mange databaser. De fleste
er tilgjengelig fra alle PCer
ved UiB. BIBSYS er
bibliotekets database over
bøker og tidsskrifter.
I tillegg finnes flere faglige
databaser. Personalet gir
innføring i bruk av databasene.

 

 

Skranke -> Bøker -> Tidsskrifter -> Nyhetskrok -> PCer