Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : UB : Bibliotek for medisinske fag : Informasjon og rundtur

Bøker

Bibliotekets boksamling dekker de prekliniske fagene anatomi, fysiologi og biokjemi, og de kliniske fagene og helsefag. Bøkene er oppstilt etter emne i reol 2-6, og er til utlån. Lånet registreres i skranken.

I bibliotekdatabasen BIBSYS kan du finne følgende informasjon om boken:
Biometry - the principles and practice, av Robert R. Sokal, 1995

   Hvor står dokumentet:
   Det medisinske fakultetsbibliotek QH 323.5 Sok

Søker du BIBSYS via Bibliotekportalen ser det slik ut:
   Beholdning: UBBMED QH 323.5 Sok

"QH 323.5 Sok" viser til bokas
plass i hylla
(merket på bokryggen)

QH er generell biologi,
QH 323.5 er biometri

"Sok" er de tre første bokstaver i forfatternavnet.

Utlånte bøker kan du reservere i BIBSYS. Vi sender beskjed til deg når boka er klar for henting.

Skranke -> Bøker -> Tidsskrifter -> Nyhetskrok -> PCer