UiB : UB : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek : utstilling
 

Ny nettside:

uib.no/ub 

Naturvitenskap
og filosofi

Nedenforstående bøker og artikler er utstilt ved UBBRB

"Naturvitenskap og filosofi" er en seminarserie som skal stimulere til tverrfaglig debatt og kritisk refleksjon i naturvitenskapene ved UiB. Seminarene er primært rettet mot forskere og studenter i realfagene, men vil ha allmenn interesse for vitenskapsteoretisk interesserte fra alle miljøer.

Sted som vanlig aud. 4, 4. etg i Realfagbygget, kl. 17.15-19.
 

02.10 Dag Stormbo (Psykologi):
For mye av det gode? Begrunnelser for medisinsk og biologisk forskning

 

09.10 Paola de Cuzzani (Filosofisk institutt):
Medisinen fra "techne" til vitenskap: G. Canguilhems refleksjon om medisinens epistemologiske status

16.10 Ladislav Kocbach (Fysisk institutt):
Rettighetene til Newtons lover solgt for 600 milliarder

23.10 Randi Taxt (Mat. nat.-fakultet):
Kan kvalitet i forskning måles?

          Bøker:

          Artikler: