Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : UB : Bibliotek for realfag : Samlingene

 

Tidsskriftsamlingen

Realfagbiblioteket har nærmere 6000 hyllemeter med ca. 2500 ulike titler og  ca 1500 i elektronisk format.
Tidsskriftene er ordnet alfabetisk på hyllen. Tidsskrifter mottatt siste uke blir utstilt hver torsdag kl 1300.

Hvor står tidsskriftet?

Oppstilling som vist i BIBSYS bibliotekbase:

De fleste tidsskriftene står på åpne hyller. Det gjelder også eksemplet ovenfor. Tidsskrifter fra 1999 eller senere er plassert i magasinet bak nyhetskroken. Tidsskrifter eldre enn 1999 står oppstilt i 4. etasje (opp trappen midt i
hovedetasjen). Noen få tidsskrifter har en avvikende oppstillingskode:I disse tre tilfellene bør du kontakte en bibliotekar for å få hjelp.


Et søkeeksempel

Du har en referanse som f.eks:


Richardson, AJ. Traffic planning and modelling: a twenty year perspective. Nature 1990; 20(1): 9-21.

Du må nå søke i BIBSYS for å finne ut hvor tidsskriftet er. Søk på tidsskriftets navn i tittelfeltet - f.eks her "Nature". I denne basen kan du ikke søke etter tidsskriftartikler, bare tidsskriftets navn.

Søketips

Elektroniske tidsskrift

I BIBSYS finnes tidsskrifter i elektronisk versjon - f.eks Nature (online) 
samt også trykt form: Nature (London : trykt utg.).

Se hva som er tilgjengelig
i trykt form
i elektronisk form

Dersom tidsskriftet ikke er tilgjengelig ved UBBRB:
Se Hvordan bestille bøker og artikler

Artikkel-databaser
ISI Journal Citation Reports  [Info]
Tidsskriftforkortelser