UiB : UB : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek : Samlingene

Ny nettside:

uib.no/ub


Pensumsamlingen

Biblioteket har en egen pensumsamling. Der er det meningen å samle ett eksemplar av all pensumlitteratur innen realfag. Gi beskjed hvis det er noe du savner!

For å gjøre samlingen mest mulig tilgjengelig for alle, er bøkene fra januar 2003 kun til bruk på biblioteket
- til orientering om hva et kurs/emne omfatter
- som tilgjengelig faglitteratur i forbindelse med prosjektoppgaver
- til pensumlesing på biblioteket.

Oppstilling som vist i BIBSYS bibliotekbase:

Bibliotek for realfag
UBBRB, Pensum, 591.77 Moe
[Ikke utlån]