English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : UB : Bibliotek for realfag : Samlingene  


Kart og atlas

Kartsamlingen inneholder bl.a.: 

punkt Komplett sett av hovedkartserien, topografiske kart over Norge 1:50000. Kun den nyeste reviderte utgaven oppbevares.
punkt Sjøkart/båtsportkart over Norskekysten
punkt Bykart, kartbøker - de fleste større tettsteder i Norge 
punkt Temakart

Kartene er plassert på kartrommet, i bokser i Dewey-samlingen, og blant tidsskriftene (oppstillingssignaturer).

Se også

punkt Folio-samling, som består av Norges- og verdensatlas, temaatlas (hydrografi, skyer, jordskjelv, flora, fugler osv) og andre bøker i stor format.
punkt Geografi og Reiser (910-919)
GIS (910.285)
Kartografi og matematisk geografi
(526)
punkt Stedsnavnregistre
punkt UBs eldre kartsamling
punkt UBs elektroniske kart som inneholder eldre kart fra bibliotekets samling særlig over Bergen, bl. a. Rodekart.
punkt Kart-online via BIBSYS emneportal