Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : UB : Bibliotek for realfag : Samlingene

 

Temakart

bullet Enkelte kartblad utgitt av NGU
- Berggrunnskart 1:50.000
- Berggrunnskart 1:250.000
- Kvartærgeologisk kart 1:20.000
- Kvartærgeologisk kart 1:50.000
- Kvartærgeologisk kart 1:250.000
Biblioteket har flere NGU kart, da som vedlegg i tidsskriftserier. En fin oversikt over NGUs kart finner du på NGUs hjemmeside.
bullet Kart utgitt av Norsk Polarinstitutt
- Temakart
- topografiske kart av Svalbard, Jan Mayen
- satelittbiletkart Dronning Maud Land
bullet faresonekart
bullet historiske kart
bullet naturressurser
bullet landbruk og beslektede vitenskaper (reindrift, skogfrø, fiske)
bullet klimakart se også værkart
bullet sykkelkart
bullet Diverse kart fra Vestlandet (orienteringskart, turkart)
bullet Diverse kart fra Newfoundland