Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : UB : Bibliotek for realfag : Samlingene


Liste over oppstillingssignaturer

 

Dewey samling
Box 333.7 Naturressurser
Geologi
Box 554.6 Iberiske Halvøy
Box 554.69 Car Portugal
Box 554.81 Norge
Box 554.81 Ber/M50 Berggrunnskart 1:50000
Box 554.81 Ber/M250 Berggrunnskart 1:250000
Box 554.81 Kva/M20 Kvartærgeologisk kart 1:20000
Box 554.81 Kva/M50 Kvartærgeologisk kart 1:50000
Box 554.81 Kva/M250 Kvartærgeologisk kart 1:250000
Box 554.82 Østlandet
Box 554.83 Sørlandet og Vestlandet
Box 554.89 Danmark og Finnland
Box 555 Iran
Box 557.4 Northeastern United States
Box 557.5 Southeastern United States
Box 581.9 Vegetasjon
Box 622 Mining and related operations
Box 796.6 Sykkelsport
Box 799.1 Fiske
for andre kart
Box 912.196 sjøkart
Box 912.481 Norge
Box 912.482 Østlandet
Box 912.483 Sørlandet og Vestlandet
Box 912.4836 Hordaland Fylke
Box 912.484 Trøndelag og Nord-Norge
Box 912.7 Nord Amerika
Folio samling
Folio 912.19 Båt/A-T sjøkart
Tidsskrift Z Tem Temakart (Norsk Polarinstitutt)

Kartrom

Skap 1
Norge 1:50000 : topografisk hovedkartserie, M711

 

Skap 2
serienummer Den norske kyst / Norges sjøkartverk
Far serienummer Faresonekart

 

Skap 3 Skuff (48pt) Mappe Emne
Naturressurser
333- 333.782 - Naturvern, villmarksområder
Geologi
551- 551.447 - Karst
551.6 - Klima
551.7 - Historisk geologi (folder mangler)
551.8 - Strukturgeologi
554-
554.39 - Ungarn
554.897 - Finnland (folder mangler)
556- 556 - Afrika
558- 558.61 - Kolumbia
559-
559.81 - Spitsbergen
560-
577.6 Ferskvannsøkologi
Vegetasjon
581.94823 ØSTFOLD FYLKE
Jordbunn
631.4 - Skandinavia
Skogbruk
634.95 - Forstvitenskap
Husdyr
636.294 - Reinsdyr
Orienteringskart
796.58- 796.580 9 483 41-65 - Vestlandet
Sykkelkart
796.6- 796.609 482 1 Oslo
796.609 482 2 Akershus Fylke
796.609 482 6 Buskerud Fylke
796.609 483 6 Hordaland Fylke
912- 912 Verdenskart
Sjøkart
912.196- 912.196 3 - Atlanterhavet
912.196 33 - Nordøst Atlanterhavet
Geografisk inndeling
912.42- 912.42 England Wales
912.481- Norge
912.482- Østlandet
912.482 1 Oslo
912.482 5 Oppland Fylke, Jotunheimen
912.482 54 - Hadeland-Land-distriktet
Buskerud Fylke
912.482 61 - Hallingdal
912.482 62 - Hole-Ringerike-distriktet
Telemark Fylke
912.482 83 - Notodden-Rjukan-distriktet
912.482 84 - Vest-Telemark, Haukelifjell
912.483- Sørlandet og Vestlandet
Hordaland Fylke
912.483 62 - Hardanger, Finse
Sogn og Fjordane Fylke
912.483 81 - Indre Sogn
912.484- Trøndelag og Nord_Norge
Sør Trøndelag Fylke
912.484 16 - Trondheim-distriktet
Nordland Fylke
912.484 45 - Lofoten
912.5- 912.51 Kina med tilgrensende områder
912.7- Nord Amerika
912.71 M25 912.71 M25 Kanada 1:25000
912.71 M50 912.71 M50 Kanada 1:50000
912.71 M250 912.71 M250 Kanada 1:250000
912.71 M500 912.71 M500 Kanada 1:500000
912.715-
912.715 Atlantic Provinces
912.718 Newfoundland Labrador
912.981- Svalbard
912.981 100 Svalbard 1:100000
912.981 200 Svalbard 1:200000
912.981 250 Svalbard 1:250000
912.981 500 Svalbard 1:500000
912.981 1000 Svalbard1:1000000
912.982- Andre arktiske øyer
912.983 Jan Mayen
912.989- 912.989 Antarktis