Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : UB : Bibliotek for realfag : Samlingene

 

Dewey-samlingen

Hovedvekten av bøker er plassert i dewey-samlingen. Bøkene er her oppstilt etter Dewey's klassifikasjonssystem. Dewey-systemet sammenstiller bøker innenfor samme fag og emne på hyllen.

  Deweynr 

         025.04 Om bl.a søketeknikk f.eks boken "online searching"
         378.17 Studieteknikk
            
500 NATURVITENSKAP. MATEMATIKK
501 Vitenskapsfilosofi/teori
508 Naturhistorie
509 Vitenskapshistorie
510 Matematikk.
520 Astronomi. Navigering.
530 Fysikk.
540 Kjemi.
550 Geovitenskapelige fag
560 Paleontologi (forhistoriske planter og dyr).
570 Biologiske fag.
580 Botanikk.
590 Zoologi.
600 ANVENDT VITENSKAP
620 Teknikk. Teknologi.
630 Landbruk. Hagestell.
660 Kjemisk teknologi. Kjemisk industri. Metallurgi.
686.22 Typografi (686.22544 om bl.a Latex)
 
          808 Faglig forfatterskap
910 Geografi. Reiser

BIBSYS er vår elektroniske katalog. Den bruker du for å finne bøker som UB Bergen har i samlingene. Du kan også her se hva som finnes i andre fagbibliotek i Norge.

Oppstilling som vist i BIBSYS bibliotekbase:

UBBRB, 333.91 Cla

Søketips finner du ved å klikke på hjelpetekstene til venstre i BIBSYS-skjermbildet. Husk at "?" er trunkeringstegn i denne basen. Søker du f.eks på "hund?" får du frem dokument-beskrivelser som inneholder termene hund, hunder, hundene osv.