Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : UB : Bibliotek for realfag : Samlingene

 

Boksamlinger

Hovedsamlingen
Populære databøker
Rapporter
Bokserier
Elektroniske bøker
Andre spesielle samlinger
Eldre samlinger i åpne hyller
Eldre samlinger i magasin

Fakultetsbiblioteket har flere samlinger av  utlånsbøker oppstilt i åpne hyller i hovedlokalet i inngangsetasjen. Disse bøkene kan man hente selv og låne i skranken. Alle bøkene er registrert i BIBSYS-katalogen med eier UBB og avdelingskode UBBRB, for eksempel slik:

Her viser "Oppstilling" hvor boken står. (KJEM) er en samlingskode og 5b Gut viser til plassen innen denne samlingen.

Hovedsamlingen

Dette er den største og nyeste boksamlingen. Den kalles også Deweysamlingen fordi bøkene er ordnet etter Dewey's klassifikasjonssystem. I denne samlingen er det lett å finne bøker om et bestemt emne bare ved å lete på hyllene, for bøkene er ordnet etter fag, og hver hylle har en plakat som viser hvilke fag den inneholder.
I BIBSYS har disse bøkene ingen samlingskode, bare oppstillingskoder som f.eks. slik:

Her er 590 Deweyklassen for generell zoologi. Innen denne klassen er bøkene ordnet alfabetisk etter forfatter.

I hovedsamlingen er det også stilt opp bokser med forskjellig småtrykk som kart, brosjyrer etc. Disse publikasjonene har samlingskode Box, men boksene er stilt opp sammen med bøkene i hovedsamlingen og ordnet på samme måte etter fag.

Populære databøker

Disse bøkene har samlingskode Prog og står i en egen, liten hylle foran skranken. Se liste fra BIBSYS. Flere databøker finnes i hovedsamlingen.

Rapporter

Noen utvalgte faglige rapporter står i to separate samlinger (bak hyllen for pensumbøker):
Rapp1 er rapporter fra institusjoner i Bergen, inklusive Universitetet i Bergen
Rapp2 er rapporter fra andre institusjoner

Bokserier

Noen bokserier av typen "Advances in ...", "Annual Progress of . .." eller "Lecture Notes in ..." utgis regelmessig på samme måte som tidsskrifter. Disse seriene har samlingskode Z og er oppstilt sammen med tidsskriftene, men kan lånes på samme måte som vanlige bøker. Noen eksempler:

Advances in Chemistry Series
Journal of Chromatography Library
Lecture Notes in Computer Science

Elektroniske bøker

Er registrert i Bibsys og kan finnes der på vanlig måte.
E-bokpakker fra de enkelte leverandørene finnes i Bibliotekportalen

 

Andre spesielle samlinger

Oppslagsverk, atlas, pensumbøker, avhandlinger, hovedoppgaver og småtrykk står også i separate samlinger. Se separate beskrivelser under samlinger.

Eldre samlinger i åpne hyller

En rekke mindre, eldre samlinger er oppstilt etter hverandre til høyre (øst) i hovedlokalet. Hver samling inneholder stort sett ett fag, men ordningen av bøkene varierer fra samling til samling. Den enkleste måten å finne en aktuell bok på, er derfor ofte å søke i BIBSYS først, og deretter bruke oppstillingskoden i BIBSYS til å finne boken på hyllen. Samlingene er stilt opp etter hverandre slik:

Fag

Samlingskoder/  oppstillingskoder

Ordning

Matematikk 1 Mat Systematisk
Matematikk 2 E eller qE Numerisk
Databehandling Tall Systematisk
Naturvitenskap generelt Fa eller qFa Numerisk
Astronomi 1 Fb eller qFb Numerisk
Astronomi 2 (FYS) + Fb eller qFb Systematisk
Fysikk 1 (FYS)  + Fc eller qFc Systematisk
Fysikk 2 Fc eller qFc Numerisk
Geologi Fe eller qFe Blandet
Geofysikk Ff eller qFf Blandet
Biologi Fh eller qFh Numerisk
Botanikk Fi eller qFi Numerisk
Zoologi Fj eller qFj Numerisk
Landbruk N eller qN Numerisk
Kjemi (KJEM) Systematisk

Mat, (FYS) og (KJEM) er samlingskoder, og de bøkene som har disse kodene har tidligere stått på de respektive instituttbibliotekene. De øvrige samlingene ovenfor har ikke egne samlingskoder, men oppstillingskoder som begynner med de angitte bokstavene.

Eldre samlinger i magasin

Noen eldre boksamlinger står i fjernmagasin. Lån av disse bøkene må man bestille via BIBSYS, på samme måte som man bestiller innlån fra andre bibliotek. (Spør om hjelp i skranken)