English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : UB : Bibliotek for realfag

 

Programvare på
publikums - PC-ar
 

Alle program kan eksekverast frå Programmer på START-menyen

ArcGIS (Geografiske Informasjonssystemer)
Programpakke for behandling av geografisk relaterte data, med funksjonar for datafangst, analyse, presentasjon/plotting.
ArcGIS desktop - pakken ArcView inneheld ArcMap, ArcCatalog, ArcGlobe, ArcScene og ArcReader.
Sjå :
ESRI-ArcView
What is ArcGIS
ESRI i Wikipedia

Crimson Editor
Editor som serleg egnar seg til å redigere kjeldekode for å bygge opp satsvise program
 Sjå:
 
Crimson Editor
 
Crimson Editor i Wikipedia  

Ghostscript med grensenittet Ghostgum / GSview
Program, basert på ein interpreter for PS -  og PDF- formaterte filar, med funksjonar for rasterbildeprosessering (RIP) og  for filformat-konvertering,  - for eksempel konvertering frå frå PS-  til PDF-format,  frå tex (LATEX-filformat) til PS - eller PDF - format,..
Sjå :
Ghostscript
Ghostscript i Wikipedia

GIMP
Program for biletbehandling (fotografi, digital grafikk, frihandsteikning). GIMP sitt eige filformat er XCF, men programmet kan også åpne og lagre filformat frå Adobe Photoshop (PSD) og Paintshop Pro (PSP og TUB), i tillegg til formata gif , jpg og andre format .
Sjå :
The GIMP Website
Wilber's wiki
Manual
GIMP i Wikipedia
LATEX for Windows med MikTEX og TEXnicCenter
Programpakke for tekstbehandling/typesetting, særleg egna for skriving av formlar. Inneheld BibTeX og MakeIndex. Dokumenta kan genererast i DVI, PS og PDF format.
Sjå :
LATEX for Windows med MikTEX og TEXnicCenter - ei rettleiing
LaTeX project
MikTeX
TeXnicCenter
TEXnicCenter i Wikipedia

MATLAB
Høgnivå programmeringsspråk for numerisk rekning, med rutiner for dataanalyse, visualisering/plotting, og utrekning av avanserte matematiske funksjonar.
Sjå:
MATLAB
MATLAB i Wikipedia


Open Office
Kontorpakke med program for tekstbehandling (også for matematiske uttrykk), rekneark, presentasjon, database, teikning.
Sjå:
Open Office
Open Office i Wikipedia


PDF Creator
Program, basert på Ghostscript, som overfører filar til Portable Document Format (PDF-format). Programmet fungerer som ein skrivardrivar og kan startast frå Word (eller annan Microsoft-programvare). Vel Fil -> Skriv ut. Her står PDF-creator på menyen over aktuelle skrivarar.  Ved valg av PDF-creator,  blir filen skriven til PDF-fil i staden for å bli sendt til vanleg skrivar.
Sjå:
PDF Creator i Wikipedia

Protein Explorer
Program for visualisering  av 3-dimensjonale protein-strukturar, DNA, RNA, og deira bindingar.
Protein Explorer blir eksekvert på  ' fjern-tenar ',  og krev at plugin-rutine MDL Chime til  lokal nettlesar, er installert.
Sjå:
Protein Explorer


R
Programmeringsspråk for statistisk databehandling og tilhøyrande  visualisering/plotting. Basert på S og S/Plus.
Sjå:
R
R i Wikipedia
   Kommandoen help.start() i R gir fyldig informasjon

Sigmaplot
Program for 2- og 3- dimensjonal plotting av bl.a. matematiske funksjonar
Inntil vidare berre installert på EIN PC
Sjå:
Sigmaplot

SPSS
Programpakke for statistisk databehandling og tilhøyrande visualisering/plotting
Sjå:
SPSS 
Kurs ved UiO
SPSS i Wikipedia