UiB : UB : Bibliotek for realfag

Ny nettside:

uib.no/ub

 
 

Bibliotekutvalet for Det matematisk-naturvitskaplege fakultet 1.8.05-31.7.09

Falkultetsbibliotekar:
Olav Aas (sekretær)
Olav.Aas@ub.uib.no
   
Fysikk:
Representant og leiar:
Professor Jan S. Vaagen,
Inst. for fysikk og teknologi
Jan.Vaagen@ift.uib.no

Vararepresentant:
Førsteamanuensis
Eija IreneTanskanen,
Inst. for fysikk og teknologi
Eija.Tanskanen@ift.uib.no
 
Biofag:
Representant:
Petter Emil Kaland, Institutt for biologi
Peter.Kaland@bio.uib.no

Vararepresentant:
Svein Rune Erga,
Institutt for biologi
Svein.Erga@bio.uib.no

 

Observatør (basal biologi)
Kjersti Sjøtun,
Institutt for biologi
Kjersti.Sjotun@bio.uib.no

Geofag:
Representant:
Professor Truls Johannessen,
Geofysisk institutt
Truls.Johannessen@gfi.uib.no

Vararepresentant:
Professor Einar Mæland,
Ins. for geovitenskap
Einar.Maeland@geo.uib.no
 
Informatikk / Matematikk:
Representant:
Professor Fredrik Manne,
Institutt for informatikk
Fredrik.Manne@ii.uib.no


Vararepresentant:
Professor Arne Stray;
Matematisk institutt
Arne.Stray@math.uib.no
 
Kjemi
Molekylærbiologi
Representant:
Professor Hans-ReneBjørsvik,
Kjemisk institutt
Hans.Bjorsvik@kj.uib.no


Vararepresentant:
Bernt Walther,
Molekylærbiologisk Inst.
Walther@mbi.uib.no
 
Studentrepresentant 2007/2008:
Torstein Solstrand Reigem
Torstein.Reigem@student.uib.no
   
   Offisiell side