English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : UB : Bibliotek for realfag

 

Hvordan bestille bøker og artikler

Litteratur som finnes ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets-bibliotek (UBBRB) må man selv hente på biblioteket og låne eller kopiere der.

Litteratur fra andre bibliotek og andre avdelinger ved Universitetsbiblioteket kan man bestille via BIBSYS. Det gjelder også publikasjoner en ikke finner i BIBSYS.

Lån av bøker er gratis, også ved innlån fra andre bibliotek, men innlån foretas normalt bare for studenter og ansatte ved universitetet.

Priser for kopiering og andre tjenester

Bestille artikler

Forslag til bokinnkjøp
Biblioteket tar gjerne mot forslag til innkjøp av bøker. Du kan sende forslag via lenken over, e-post til ubbrb@ub.uib.no eller levere et skriftlig forslag i utlånsskranken. Gi gjerne en kort begrunnelse for hvorfor boken bør kjøpes. Skriv "Ønskes reservert" og ditt navn hvis du vil låne boken når den kommer.