English

 

UiB : UB : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek

Bestill artikkelkopier

Ny nettside:

uib.no/ub

Du kan bestille artikkelkopier fra tidsskrifter som
ikke finnes på din bibliotekavdeling (UBBRB)
 

Priser for artikkelkopier er (mer info):
1 kr. per side for kopier fra andre UBB-avdelinger
60 kr. per artikkel fra andre bibliotek

Slik bestiller du artikkelkopier når du 
har en referanse fra et søk i Webspirs
   f.eks. Biological abstracts, GeoRef, PsychINFO 
har en referanse fra et artikkelsøk i ISI Web of Science
har en referanse fra et søk i PubMed
har en referanse fra hvorsomhelst
har prøvd alle de ovenfor nevnte mulighetene uten å lykkes?

Finnes tidsskriftet på din bibliotekavdeling kan du enkelt finne frem tidsskriftet og ta kopi av artikkelen på biblioteket (1 kr per side).